Prípadové štúdie

Základná škola Pavla Marcelyho

Základná škola Pavla Marcelyho

Základná škola Pavla Marcelyho je moderná základná škola nachádzajúca sa v tichom prostredí sídliska pri Štrkoveckom jazere, medzi ulicami Drieňová a Svidnícka, v prostredí plnom zelene a stromov. Je zameraná na environmentálny rozvoj žiaka a informačné technológie. Svojim študentom ponúka už dlhé roky priateľské a podnetné prostredie so stabilným pedagogickým kolektívom. Už od prvej triedy sa žiaci venujú výučbe anglického jazyka, od šiesteho ročníka pribúda aj druhý cudzí jazyk, nemecký. Škola ponúka každoročne aj množstvo mimoškolských krúžkov a aktivít, pôsobia v nej dve základné umelecké školy a v ponuke má aj jazykové kurzy a športovú prípravu. Neustále pracuje na tom, aby bolo vyučovanie na čo najvyššej úrovni a zároveň na zveľaďovaní budovy a areálu školy, aby jej učitelia a žiaci žili v podnetnejšom prostredí. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý nás oslovil riaditeľ školy, pán Mgr. Gabriel Kalna s požiadavkou na implementáciu systému na meranie spokojnosti žiakov CommOn Feedback a to v dvoch hlavných oblastiach. S ich celkovým dojmom z času stráveného počas dňa v škole a takisto s ich spokojnosťou s obedmi v školskej jedálni.

Základná škola Pavla Marcelyho Základná škola Pavla Marcelyho

“Pre neustále zvyšovanie kvality nami poskytovaných služieb sme sa rozhodli využiť systém na meranie spokojnosti našich žiakov a to tak s ich celkovou spokojnosťou v škole, ako aj s ich spokojnosťou s obedmi. Nakoľko našu jedáleň navštevuje v čase obeda aj verejnosť, tá nám svojim názorom prispieva k zlepšeniu takisto. Vďaka prehľadným štatistikám máme možnosť jednoducho vyhodnotiť jednotlivé dni a upraviť tak napríklad jedálniček o menej obľúbené jedlá, zároveň však dokážeme pozorovať aj dlhodobý vývoj spokojnosti, ktorý sa prirodzene snažime neustále zvyšovať. Vďaka tomu, že je zanechanie hodnotenia žiakmi extrémne jednoduché a tiež anonymné, systém sa u nich teší popularite a je pravidelne využívaný. Na názore našich žiakov nám záleží a využívanie systému CommOn Feedback je toho dôkazom.”

Mgr. Gabriel Kalna
riaditeľ
ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

https://zsdrienovaba.edu.sk/