Cenník

Prvé 3 mesiace

Hlasovacie zariadenie:
  • CommOn Touchpoint
Softvérová licencia:
  • CommOn Analytics
Infraštruktúra:
  • CommOn Router
Ostatné:
  • Úvodná konfigurácia na mieru
  • Vzdialená technická podpora
  • Export štatistiky

ZADARMO


Príprava systému a uvedenie do prevádzky:
  • Úvodné nastavenie
  • Balné a prepravné náklady
  • Asistencia počas inštalácie na diaľku

295 € / hlasovacie zariadenie

Doba dodania: 30 dní

 
* Rozšírenie prenájmu po uplynutí úvodnej analýzy 45 € / mesiac