Meranie spokojnosti zákazníkov

Pre koho je riešenie vhodné?

 • Kamenné predajne
 • Sektor služieb
 • Úrady a ištitúcie
 • Verejná správa

Prečo to funguje?

 • V čase nákupu či vybavovania požiadavky sú zákazníci zaneprázdnení a vy ich preto nechcete obťažovať vypĺňaním dotazníkov či anketami
 • Vďaka jednoduchosti a rýchlosti hlasovania vám spätnú väzbu zanechajú ochotne a v dostatočne veľkom množstve
 • Vďaka ich anonymite bude spätná väzba skutočná a pravdivá
 • Zároveň im môžete poskytnúť aj príležitosť podeliť sa s vami oďalšie detaily, avšak až v čase, keď to bude vyhovovať im

Ako to funguje?

 • Hlasovací panel je umiestnený v mieste predaja alebo poskytovania služby
 • Zanechanie spätnej väzby je extrémne jednoduché, rýchle, neobťažujúce a anonymné
 • Hlasovací panel môže zároveň obsahovať aj QR kód a informáciu o možnosti poskytnutia detailnejšej spätnej väzby formou dotazníka, ktorý môže zákazník vyplniť kedykoľvek neskôr, v jemu vyhovujúcom čase

Čo je možné merať a analyzovať?

 • Lojalitu zákazníkov (Net Promoter Score)
 • Celkovú spokojnosť
 • Spokojnosť so službami
 • Spokojnosť s personálom
 • Spokojnosť s portfóliom produktov
 • Spokojnosť s vybavením priestorov
 • A ďalšie

Výstup

 • Zachytenie pocitu zákazníka v okamihu bezprostredne po nákupe alebo využití služby
  „Ako vníma náš zákazník naše služby bezprostredne po ich využití?“
 • Sledovanie dlhodobého vývoja spokojnosti pri vykonávaní zmien, ktorých účelom je zvyšovať ju
  „Zmodernizovali sme vybavenie našich priestorov, odrazilo sa to na spokojnosti našich zákazníkov?“
 • Získanie štatistických údajov od veľkej vzorky respondentov a ich porovnanie s výsledkami získanými z ďalších dôležitých nástrojov skúmajúcich detailnejšiu spätnú väzbu, ako sú dotazníky a ankety
  „Sú údaje získané z iných nástrojov dostačujúce a pravdivé? Korešpondujú so štatistickými dátami získanými z anonymného prieskumu? Hovoria nám zákaníci pravdu?“