Meranie spokojnosti zamestnancov

Pre koho je riešenie vhodné?

 • Zamestnávatelia
 • Súkromné spoločnosti
 • Verejná správa

Prečo to funguje?

 • Počas pracovného dňa sú zamestnanci zaneprázdnení a vy ich preto nechcete obťažovať vypĺňaním dotazníkov či anketami
 • Vďaka jednoduchosti a rýchlosti hlasovania vám spätnú väzbu zanechajú ochotne a v dostatočne veľkom množstve
 • Vďaka ich anonymite bude spätná väzbu skutočná a pravdivá
 • Zároveň im môžete poskytnúť aj príležitosť podeliť sa s vami o ďalšie detaily, avšak až v čase, keď to bude vyhovovať im

Ako to funguje?

 • Hlasovací panel je umiestnený v mieste výkonu práce, napríklad pri východe z budovy
 • Zanechanie spätnej väzby je extrémne jednoduché, rýchle, neobťažujúce a anonymné
 • Hlasovací panel môže zároveň obsahovať aj QR kód a informáciu o možnosti poskytnutia detailnejšej spätnej väzby formou dotazníka, ktorý môže zamestnanec vyplniť kedykoľvek neskôr, v jemu vyhovujúcom čase

Čo je možné merať a analyzovať?

 • Lojalitu zamestnancov (Net Promoter Score)
 • Celkovú spokojnosť
 • Spokojnosť s pracovnými priestormi
 • Spokojnosť s kolektívom
 • Spokojnosť s ohodnotením
 • A ďalšie

Výstup

 • Sledovanie dlhodobého vývoja spokojnosti pri vykonávaní zmien, ktorých účelom je zvyšovať ju
  „Zmodernizovali sme vybavenie našich kancelárií, odrazilo sa to na spokojnosti našich zamestnancov?“
 • Získanie štatistických údajov od veľkej vzorky respondentov a ich porovnanie s výsledkami získanými z ďalších dôležitých nástrojov skúmajúcich detailnejšiu spätnú väzbu, ako sú dotazníky a ankety
  „Sú údaje získané z iných nástrojov dostačujúce a pravdivé? Korešpondujú so štatistickými dátami získanými z anonymného prieskumu? Hovoria nám zamestnanci pravdu?“